ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ 2017-2018

συνοπτικό
 

ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ) 1 -2/7/2017

ορειβατικό τμήμα
 

ΚΑΝΔΗΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ορειβατικό τμήμα
 

Party ορειβατικου

ορειβατικό τμήμα
 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΕΛΙΤΣΑΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

Ορειβατικό τμήμα
 

(συνολικά 160 εγγραφές)