ΟΡΟΣ ΟΧΗ

23-24/6/2018
 

Συνάντηση ορειβατικού τμήματος

6/6/2018
 

ΑΙΓΙΝΑ 9/6/2018

ορειβατικό τμήμα
 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

 

ΝΑΞΟΣ 26 - 28/5/2018 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

ορειβατικό τμήμα
 

(συνολικά 181 εγγραφές)