ΛΟΥΣΙΟΣ 9/10/2022

ορειβατικό τμήμα
 

ΜΙΚΡΗ ΖΗΡΕΙΑ

12/12/2021
 

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

27-28/11/2021
 

ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ

14/11/2021
 

ΠΗΛΙΟ - ΤΡΙΚΕΡΙ

29-31/10/2021
 

(συνολικά 160 εγγραφές)