ΒΥΤΙΝΑ - ΕΛΑΤΗ 1/10/2023

ορειβατικό τμήμα
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
 

ΚΕΑ (Τζιά)

17/9/2023
 

ΧΙΛΙΑΔΟΥ (ΕΥΒΟΙΑ) 2/7

ορειβατικό τμήμα
 

ΔΑΣΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ- ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΤΑ

18/6/2023
 

(συνολικά 181 εγγραφές)