ΜΠΑΝΣΚΟ

23-26/12/2019
 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ

3-6/1/2020
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡH ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

1/12/2019
 

ΚΑΒΑΛΑ - ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

23-26/12/2019
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

7-8/12/2019
 

(συνολικά 140 εγγραφές)